Endodontologie

Mondzorgpraktijk Driehuis

Wat is endodontologie?

Endodontologie is een onderdeel van de tandheelkunde dat zich bezighoudt met de diagnose, preventie en behandeling van ziekten van de pulpa. In ieder gebitselement bevindt zich een pulpa, dit is levend weefsel dat bestaat uit zenuwvezels en bloedvaatjes. Deze pulpa bevindt zich in een ruimte die het wortelkanaal genoemd wordt.

Waarom is een behandeling nodig?
Er zijn verschillende situaties denkbaar waarom een wortelkanaalbehandeling (ook wel zenuwbehandeling genoemd) nodig is. Via tandbederf, een lekkende vulling, een breuk of een klap tegen een tand kunnen bacteriën de pulpa infiltreren en zo een ontstekingsreactie veroorzaken. Dit gaat soms gepaard met pijn. Om de ontstekingsreactie te doen stoppen is het noodzakelijk de bacteriën te verwijderen.

Het is echter ook mogelijk dat om andere redenen een behandeling nodig is: bijvoorbeeld als de ruimte in het wortelkanaal gebruikt moet worden om meer houvast te verkrijgen voor een opbouw of kroon.

Het komt ook regelmatig voor dat het nodig is om een eerder uitgevoerde wortelkanaalbehandeling opnieuw te behandelen. Meestal is er (opnieuw of nog steeds) een ontstekingsreactie aanwezig.

Behandelingsvolgorde
Uw tandarts stuurt een verwijzing naar ons toe, zodat wij al uw gegevens in een nieuw aan te maken dossier kunnen zetten.

Daarna komt u (in bijna alle gevallen) eerst bij ons, voor een ‘consult’. Daarbij wordt na de kennismaking het mondonderzoek gedaan en een of meerdere röntgenfoto’s gemaakt. Dan wordt de diagnose gesteld en op basis daarvan een behandelvoorstel en plan met u besproken. Mocht u een medische achtergrond hebben die van invloed kan zijn op de eventuele behandeling, dan wordt dat natuurlijk ook met u besproken. U bent tevens in de gelegenheid om al uw vragen te stellen.

Na het bespreken van het behandelplan en beantwoorden van al uw vragen, kunt u een behandelafspraak maken.

Het kan ook voorkomen dat de oorzaak van het probleem niet d.m.v. een wortelkanaalbehandeling te verhelpen is. Dan volgt er geen behandeling.

Hoe wordt de behandeling gedaan?
Met behulp van een operatiemicroscoop en zeer verfijnd instrumentarium worden de wortelkanalen opgezocht, gereinigd,  vormgegeven en opgevuld. Afhankelijk van het aantal kanalen varieert de behandeling in tijd.

Nadat de kanalen zijn gevuld, wordt er een vulling in het desbetreffende gebitselement geplaatst. Dit kan een tijdelijke of een definitieve vulling zijn.

Klik hier voor meer info.

Is het pijnlijk?
Met een plaatselijke verdoving is het bijna altijd mogelijk de behandeling pijnloos te laten verlopen. De eerste twee tot drie dagen na de behandeling kunt u napijn krijgen. Deze is meestal met een gewone pijnstiller te onderdrukken.

Is het succes verzekerd?
Helaas niet altijd. Zoals bij alle medische ingrepen is het genezingsproces deels afhankelijk van de capaciteiten van het lichaam daartoe.

Er kunnen tijdens of na de behandeling complicaties ontstaan waardoor de behandeling niet slaagt, herhaald moet worden of dat er een aanvullende behandeling nodig is.

Na de behandeling
Meestal is het noodzakelijk het behandelde gebitselement te verstevigen d.m.v. een kroon. Deze voorkomt breuk en daardoor verlies van het element. Een kroon wordt door uw eigen tandarts gemaakt.

Op uw rekening staan de z.g. ‘verrichtingen’ ook wel handeling of prestatie genoemd. Die bestaan uit een code, een omschrijving en een daaraan gekoppeld tarief. Dit tarief is door de overheid bepaald en daar hebben u en ik geen inspraak in.

De kosten van de totale behandeling zijn dus een optelsom van die verschillende verrichtingen. Op uw rekening staat dan ook een hele lijst met allemaal verschillende codes. Sommige daarvan worden meerdere keren berekend, dat is o.a. afhankelijk van het aantal wortelkanalen in de behandelde tand of kies.

Bij een wortelkanaalbehandeling wordt voornamelijk een aantal van onderstaande codes gebruikt:

C28, X10, A10, E02, E03, E04, E45, E86, E13, E14, E16, E17, E85, E19, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E57, E61, E62, E63, E64, E40, E42, E43, E44, E31, E32, E33, E34, E36, E37, E87, V81, V91, V92, V93, V94.

Een aantal codes worden meerdere keren berekend, afhankelijk van het aantal wortelkanalen dat behandeld wordt. Welke codes precies berekend worden, is afhankelijk van het soort behandeling en van de aanwezigheid van eventuele complicaties.

Het is niet mogelijk vooraf precies te weten welke verrichtingen uiteindelijk nodig blijken tijdens een behandeling. Een onverwachte complicatie kan pas tijdens de behandeling duidelijk worden en extra handelingen vereisen. Het is ook mogelijk dat door aanwezigheid van complicaties onverwacht meer tijd, en daardoor een extra afspraak en dus ook extra kosten, noodzakelijk blijkt.

Om deze redenen heb ik onderstaand lijstje een schatting van de kosten (per tand of kies) gemaakt. Afhankelijk van o.a. de moeilijkheidsgraad van de behandeling, de aanwezige complicaties en het aantal wortelkanalen kan de prijs dus variëren tussen het minimum en het maximum bedrag dat genoemd wordt.

  • consult (inclusief 1 röntgenfoto) € 61,- tot € 110,-
  • voortand (meestal 1 kanaal) € 350,- tot € 550,-
  • kleine kies (meestal 1 of 2 kanalen) € 450,- tot € 700,-
  • grote kies ( 3 of 4 kanalen) € 550,- tot € 900,-

Wat kost het consult?
U komt eerst voor een ‘consult’ Er wordt een mondonderzoek gedaan en een röntgenfoto gemaakt. Hierna wordt de diagnose gesteld en een behandelplan / voorstel met u besproken. U bent tevens in de gelegenheid om al uw vragen te stellen.

Voor het eerste ‘consult’ zijn de behandelcodes als volgt:

E02: Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 43,21
C28: Opstellen en bespreken zorgplan € 108,53
X10: Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 17,28

Wordt de rekening door de ziektekostenverzekering vergoed?
Wortelkanaalbehandelingen vallen bij volwassenen (vanaf 18 jaar) niet onder de basisverzekering en worden niet vergoed. Wanneer u een aanvullende verzekering voor tandartskosten heeft afgesloten, kunt u bij uw verzekeraar navragen of een wortelkanaalbehandeling onder de vergoedingen valt. Het is mogelijk dat een deel van de behandeling (dus een aantal verrichtingencodes) niet onder de vergoedingen van uw verzekering valt. Soms suggereren verzekeraars dat de tandarts dan een andere verrichtingcode (eentje die wel onder de vergoedingen van uw verzekering valt, maar niet is uitgevoerd) moet hanteren. Dat is helaas niet mogelijk.

Factuur via Infomedics
Om meer tijd en aandacht voor uw behandeling over te houden, is onze facturering uitbesteed.

De facturering wordt verzorgd door de firma Infomedics. Zij zijn ook uw aanspreekpunt indien u vragen heeft over uw nota. Het is niet de bedoeling dat u ons daarover belt.

Infomedics is bereikbaar op: tel. 0900-777 7771 of via de website www.infomedics.nl.

Indien u verzekerd bent voor tandheelkundige behandelingen zal Infomedics de behandeling rechtstreeks bij uw verzekeraar declareren, wanneer er een deel niet door de verzekeraar vergoed wordt, krijgt u daarvoor een aanvullende nota thuis gestuurd. Deze nota betaalt u dan aan Infomedics.

Algemene tandheelkunde

Lees meer →

Kindergebit

Lees meer →

Mondhygiëne

Lees meer →

Witte vlekken behandelen

Lees meer →

Endodontische / wortelkanaal
behandelingen

Lees meer →

Tanden bleken

Lees meer →

Implantaten

Lees meer →