Kwaliteitsbewaking

Mondzorgpraktijk Driehuis

Wij staan voor kwaliteit

Aan de verbetering van de kwaliteit, behandeling en communicatie werken we voortdurend.
Ons kwaliteitsbeleid is ontwikkeld met de medewerkers en wordt continu bewaakt en waar nodig verbetert.
Ons kwaliteitsbeleid heeft tot doel om de zorg aan de patiënt te optimaliseren. Dit betekent dat de zorg rondom de patiënt is georganiseerd en volledig is afgestemd op de beleving, wensen en behoeften van de patiënt. Wij vinden het belangrijk dat al onze professionals hoogwaardige tandheelkundige zorg kunnen leveren en kunnen blijven leveren.

Belangrijke criteria
Iedere in de praktijk werkzame tandarts is ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), dit betekent dat ze voldoen aan de wettelijke opleidingseisen.
Alle tandheelkundig specialisten nemen regelmatig deel aan deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals na- en bijscholing.
Alle medewerkers van Mondzorgpraktijk Driehuis leven onze gedragsregels, praktijkrichtlijnen en protocollen strikt na.

Wij zijn aangesloten bij

  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) 
  • Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) 
  • Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register) 
  • Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) 
  • Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVVE) 

VERSTERKING & OVERNAME PRAKTIJK

Lieve patiënten,

Na een zonnige zomer hebben wij nog stralend nieuws voor u.

Vanaf 1 oktober 2022 wordt ons team versterkt met de heer A.S. Ashraf, onze nieuwe tandarts-endodontoloog, gespecialiseerd in gecompliceerde wortelkanaalbehandeling en (onbegrepen) pijnklachten. De heer Ashraf is in 2009 afgestudeerd als tandarts. Daarna heeft hij een meerjarige specialisatie tot endodontoloog gevolgd aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam en is door de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie officieel erkend. Hij is een waardevolle toevoeging op het team, daar wij u tot voor kort moesten doorverwijzen voor de echt
lastige wortelkanaalbehandelingen. Specialisten zijn schaars en geen vanzelfsprekendheid. Nu is het in huis, wel zo makkelijk!

Daarbij zal de heer Ashraf het stokje overnemen van de heer Gharibzada als praktijkeigenaar. De heer Gharibzada zal ons nog niet verlaten, maar betrokken blijven met implantologische behandelingen. Qua personeel en praktijkvoering blijft verder alles hetzelfde, met dezelfde vertrouwde gezichten en met de volle aandacht voor uw zorg!

Hartelijke groet,

Team mondzorgpraktijk Driehuis